Sławomir Mrożek
Pisarze / slawomir mrozek
Tadeusz Konwicki
Ryszard Krynicki

Sławomir Mrożek