Ryszard Krynicki
Pisarze / ryszard krynicki
Sławomir Mrożek
Ryszard Kapuściński