Publikacje

PUBLIKACJE

Prawo – rozmowy

Sędzia może wypowiadać się w sprawach ustrojowych, ale ostrożnie, MK i Prawo.pl 2021
Zdjęcie w grafice Warhola poza dozwolonym użytkiem, Prawo.pl 2021
Polska już nie jest państwem prawa, Prawo.pl 2019 r.
TK za dwukrotnością dla autora – komentarz wyroku w sprawie P 14/19 

Prof. Safjan – fotografia portretowa, Biznes.interia.pl, 2019
Prof. Andrzej Zoll w rozmowie z Judytą Papp, Prawo.pl 2017
Prof. Traple i Judyta Papp o środowisku praw autorskich, Interia.pl, 2017

Sztuka – projekty i fotografie

Portret prof. A. Strzembosza publikacja w Monitorze Konstytucyjnym, 2020
Wajda fotografia J. Papp, Ilustrowane Prawo Autorskie, Markiewicz, Interia.pl, 2018
Górecki/AUKSO – prezentacja okładki, Miasto-ogrodow.eu 2018
Fotograficzne zbliżenia do Miłosza, dziennikpolski24.pl, 2017
Wielkoformatowe portrety wybitnych pisarzy, Miastoliteratury.pl, 2016
Wystawa „Osobisty Miłosz w fotografii Judyty Papp”, CoJestGrane24.pl, 2016
Projekt okładki Prawo autorskie, Wolters Kluwer S.A., 2016
Zdjęcie okładkowe, Miłosz Nowe i zebrane wiersze, HarperCollins, 2016
Prof. A. Rzepliński okładka dla Wolters Kluwer, 2015
Publikacja na stronie Polish Business Roundtable Club, 2015
Czesław Miłosz – okładka Judyta Papp, wydawca Harper Collins
Rzeźbienie państwa prawnego, okładka Judyta Papp, Wolters Kluwer, 2015
Jan Kulczyk fot. Judyta Papp Nagroda Ryszarda Kapuścińskiego, 2015
Magazyn książki: Miłosz fot. Judyta Papp, Gazeta Wyborcza, 2015
Fotografie Miłosza w Revista piaui, Sao Paulo, 2011
Czesław Miłosz dla ludzi!, Biblioteka Śląska, 2011
Festiwal Literacki Czesława Miłosza – zobacz reklamę
SEN – Judyta Papp i Leszek Kołakowski, publikacja pdf.edu.pl 
Portrety Polaków we śnie, Flashfashion.pl, 2009
Recenzja albumu SEN w portalu kobieta.interia.pl
Andrzej Wajda w obiektywie Judyty Papp Przegląd Polski, 2008
Podróże z Herodotem Kapuściński, fot. J. Papp, Random House, 2007
Leszek Kołakowski: Judyta Papp, Przekrój 2006
Okładka książki, Guardian, 2006
Portret Cz. Miłosza, Fotografia okładkowa, Penguin, 2006