Europejski Trybunał – więcej ochrony praw autorskich w Polsce
Publikacje / europejski trybunal wiecej ochrony praw autorskich w polsce
Spacer z Miłoszem fotografie Judyty Papp
Andrzej Zoll, fot.: Judyta Papp, Kraków 2016
Tak wiele od nas zależy

Europejski Trybunał – więcej ochrony praw autorskich w Polsce

Fot.: Judyta Papp 2017 rok

30 stycznia, 2017 r.

Rozmowa z prof. Elżbietą Traple z Wydziału Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmowa Judyty Papp ukazała się w portalu Lex.pl 

Omówienie wyroku TSUE, w sprawie C367/15, z dnia 25 stycznia 2017 roku, w kwestii egzekwowania praw własności intelektualnej i zgodności przepisu prawa krajowego z wykładnią art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE.


Czytaj więcej:
Prawo.pl
Biznes Interia