Cennik

PUBLIKACJA JEDNEJ FOTOGRAFII

Ulotka drukowana

cena zależy od: formatu, charakteru wykorzystania i nakładu
1 600 - 2 600 PLN

Internet

wycena zależy od formatu i od charakteru eksploatacji
2 700 - 3 000 PLN

Na okładce

cena uzalezniona od nakładu i od formatu publikacji
3 000 - 3 500 PLN

Na plakacie

cena zależy od formatu i od zakresu wykorzystania
2 500 - 4 500 PLN

W katalogu

stawka zależy od nakładu i od formatu
1 800 – 3 200 PLN

Reklama drukowana

cena zależy od formatu i zakresu wykorzystania
4 000 - 6 000 PLN

INNE FORMY WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ

ROZPOWSZECHNIANIE REKLAMIE TV

cena zależy od zakresu wykorzystania pojedynczego zdjęcia
5 000 - 6 000 PLN

EGZEMPLARZ FOTOGRAFII CELE KOLEKCJONERSKIE

wycena uzależniona jest od fotografii i od formatu odbitki
2 500 – 9 000 PLN

INDYWIDUALNA SESJA ZDJĘCIOWA

stawka zależy od nakładu pracy, czasu i od ilości zdjęć
wycena zlecenia

PROJEKTY GRAFICZNE REALIZACJE WNĘTRZ

Wyceny indywidualne, w zależności od szczegółów realizacji i oczekiwań.

2 500 – 3 000 PLN

Projekt okładki książki

3 000 – 4 000 PLN

Projekt plakatu

3 500 – 7 500 PLN

Projekt znaku towarowego

4 500 – 7 000 PLN

Koncepcja reklamy zewnętrznej
projektu graficznego
(citylight, banner, siatka mesh)

wycena zlecenia

Estetyczne wnętrza
(wyceny indywidualne w oparciu o zakres zamówienia)

Cennik odnosi się do eksploatacji utworów przez okres do 5 lat na poszczególnych polach eksploatacji. Prace można zamówić także do prywatnego użytku, w formie egzemplarzy odbitki fotograficznej, czy wydruku, na dowolnym materiale, w dowolnym formacie, także w oprawie. Podane ceny są szacunkowe. Każde zamówienie jest wcześniej wyceniane w oparciu o specyfikacje i potrzeby korzystania.
Zamówienia można składać w szybki i prosty sposób, kontaktując się z adresem: pr@judytapapp.com.