Prymas Józef Glemp
Religia / prymas jozef glemp
Fotografie z planów filmowych
Franciszek Macharski