Franciszek Macharski
Religia / kardynal franciszek macharski
Prymas Józef Glemp
Jan Paweł II

Franciszek Macharski