Franciszek Macharski
Religia / kardynal franciszek macharski
Prymas Józef Glemp
Stanisław Dziwisz

Franciszek Macharski