JP2 Love
Wydarzenia / lp2 love

JP2 Love

20 lutego, 2016 r.
Projekt niekonwencjonalnego albumu poświęconego kształtowaniu pamięci publicznej o życiu i twórczości Jana Pawła II. Album zawiera wybrane fragmenty poezji Karola Wojtyły, portrety Papieża oraz artystyczne fotografie z planów filmów o Janie Pawle II. Publikację dopełniają osobiste refleksje zaproszonych do wypowiedzi o Papieżu międzynarodowych autorytetów różnych wyznań, reprodukcje osobistych przedmiotów Jana Pawła II oraz rękopisy. Intencją opracowania albumu jest zwrócenie uwagi – z jednej strony – na fenomen kształtowania się wizerunku Jana Pawła II w kontekście poezji, która była Jego najbardziej osobistą formą duchowego komunikowania się z ludźmi, z drugiej zaś – na aktualności idei Jana Pawła II, łączenia ludzi miłością i wzajemnym zrozumieniem. Opracowania literackiego i doboru tekstów Karola Wojtyły dokonał ks. prałat Paweł Ptasznik, kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu.