Katarzyna Grochola
Pisarze / katarzyna grochola
Ryszard Kapuściński
Janusz L. Wiśniewski, fot.: Judyta Papp, Warszawa 2007
Janusz L. Wiśniewski