Jerzy Pomianowski
Pisarze / jerzy pomianowski
Leszek Kołakowski, fot.: J. Papp, Oxford 2004
Leszek Kołakowski
Henryk Bereza