Jerzy Pomianowski
Humaniści / jerzy pomianowski
Leszek Kołakowski
Henryk Bereza