Władysław Bartoszewski
Humaniści / papp bartoszewski
Adam Sztaba
Paweł Śpiewak

Władysław Bartoszewski