Stanisław Dziwisz
Religia / kardynal dziwisz
Franciszek Macharski
Jan Paweł II

Stanisław Dziwisz