Władysław Bartoszewski
Ludzie nauki / bartoszewski
Adam Sztaba
Paweł Śpiewak

Władysław Bartoszewski